Amare Luna

Meelivas koostöös Epp Kärsiniga valmis veebikeskkond amareluna.com. Projekti alguses seadsime neli eesmärki: luua informatiivne kodulehekülg, mis kõnetaks nii naisi kui mehi, töötada välja online piletimüügisüsteem ja e-pood ning lihtsustada seal juures olulisel määral igapäevast üle pea kasvavat administratiivset tööd. Tänaseks oleme need eesmärgid täitnud.

Amare Luna
Amare Luna